Grondslag Fase

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Add. Taal
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede

Intermediêre Fase

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Add. Taal
 • Wiskunde
 • NW. & Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe (Aardrykskunde, Geskiedenis)
 • Lewensvaardighede (PSW, Uitvoerende Kuns & Musiek, Liggaamlike Opv.)

Senior Fase

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Add. Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe (Aardrykskunde, Geskiedenis)
 • Ekon. Bestuurswetenskap
 • Tegnologie
 • Uitvoerende Kuns & Musiek
 • Lewensoriëntering (LO – Teorie, Liggaamlike Opvoeding)