Skoollied

Ons het Stephanus Roos se naam, aan hierdie skool verbind. Die veldkornet van Trans-Magalies, die held van elke kind. “Kom kêrels” klink sy wakker woord, want hy het aan die daad geglo. En so het hy deur Godsgenade, Majubaberg bestyg tot bo. Leer ons O, Heer die dapper stryd, vir eie  volk en land. Vir eie taal en deug te streef tot op Majubarand. Gee ons die wil en moed en krag,  met hart en siel te glo. Gee ons die vreugde van oorwinning,
om uit te klim tot bo, om uit te klim  TOT BO!!