Rosieland

waar elke kleuter geLukkig is
Hier word elke kleuter gelei om sy/haar volle potensiaal te bereik. Die hoofdoel van ons leerplan is om elke kleuter skoolgereed te maak.

Rosieland beskik oor ‘n veilige, netjiese terrein waar die buiteprogram daagliks geruil word.