Die leerplan bestaan hoofsaaklik uit:

Huistaal

Stories, Klanke, Rympies, Liedjies en Mondeling, Rolspel

Wiskunde

Getalbegrip, Tel, + en – bewerkings
Halvering + Verdubbeling
Patroonherhaling, Simmetrie
Inhoud, Massa, Vorms, geld ens.

Rekenaargeletterdheid

Die Gr.R Leerders besoek die rekenaarsentrum een keer per week, asook vakintegrasie.

Lewensvaardighede

Grootmotoriese, Sosialisering, Gesondheid
Higiëne, Kuns, Dissipline, Respek, Selfbeeld, Kleinmotoriese

LO

LO word weekliks deur elke klas bygewoon.

Buitemuurs:

Pro Kids Rugby, Bulletjierugby, MiniNetbal, Swem, Tennis en Bev Krieket

Inskrywingsvorm

Rosies se nee vir Boelies:

Instappie

Dr Tooth Little