Personeel

Afrikaans

Me. A. van Staden (VH)

 

Engels

Me. A. van Zyl (VH)

Sosiale Wetenskappe

Mnr. R. Scott(DH)

Mnr. C. Hattingh(VH)

 

Natuurwetenskappe

Mnr. R. Scott(DH)

Me. M. Coetzee(VH)

 

Uitvoerende/Visuele Kunste Graad 4 -6 Musiek / Kuns Gr.7

Mnr. J. Steyn(DH)

Me. M. Hendriks(VH)

 

Lewensopvoeding

Mnr. J. Steyn

 

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Gr. 7

Mnr. J. Steyn

 

Tegnologie Gr. 7

Mnr. R. Scott(DH)

Me. M. Hendriks(VH)

 

Rekenaars

Mnr. E Voster

Me. M Taljaard