Huiswerk

In die naskoolklasse doen die leerders hul huiswerk onder toesig en met die hulp van ’n onderwyseres. Selfdissipline is van uiterste belang om huiswerk getrou af te handel.

            Leerders wat ongedissiplineerd in die klasse is, sal onverwyld aan u as ouers gerapporteer word, veral tydens toetse en eksamens is dit uiters noodsaaklik dat leerders mekaar sal konsidereer en hul studietyd sinvol sal benut.

            Respek teenoor die toesighoudende personeellid is ’n voorvereiste. Take en toesprake word tuis voorberei.