Geskiedenis

Laerskool Stephanus Roos kry sy naam op 27 Augustus 1971. Die skool word vernoem na veldkornet Roos, wat in die Slag van Amajuba tydens die Eerste Vryheidsoorlog die voortou geneem het en 40 boerekrygers die berg opgelei het teen genl. Colley en sy magte. Colley het tydens die veldslag gesneuwel. Mnr PW Botha was die skrywer van die skoollied wat deur die bekende Anna Rudolph gekomponeer is. Mev. Botha ontwerp die skoolwapen en skilder die portret van Stephanus Roos. Op 4 Oktober 1984 word ‘n borsbeeld van Stephanus Roos deur die beeldhouer Phil Minnaar onthul. By die geleentheid was vyf van veldkornet Roos se kleinkinders en 20 ander familielede teenwoordig. Meneer Paul Jacobs was die eerste permanente hoof van Laerskool Stephanus Roos. Op vraag wat hy met die skool wil bereik, het hy geantwoord: “Die skool moes onderskei kon word van ander skole deur ‘n kultuursentrum te wees. Kultuurontwikkeling is inderdaad deel van die opvoedingstaak”.

Hoofde van Laerskool Stephanus Roos
Mnr. LA van Wyk: Tydelik
Mnr PJ Jacobs: 1970 – 1980
Dr GC Prinsloo: Jan 1981 – Des 1981
Dr CL Kirstein: 1982 – 1985
Mnr TC Pretorius: 1985 – 2012
Mnr CRO van Niekerk: Huidig