Departementshoof en Vakhoofde – SPF

Afrikaans

Me. A. van Staden (DH)

Me. T Herbst (VH)

 

Engels

Me. A. van Staden (DH)

Me. A. van Zyl (VH)

Sosiale Wetenskappe en wiskunde

Me. S Venter (DH)

 

Natuurwetenskappe EN TEGNOLOGIE GR 7

Mnr. M Engelbrecht (VH)

Me. M. Coetzee (VH)

 

Uitvoerende/Visuele Kunste Graad 4 -6 Musiek / Kuns Gr.7

Mnr. J. Steyn(DH)

Me. M. Hendriks(VH)

 

Lewensopvoeding

Mnr. J. Steyn

 

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Gr. 7

Me. S Venter (DH)

Me. Z Sieberhagen (VH)

 

Rekenaars

Mnr. E Voster

Me. M Taljaard

 

Wiskunde

Mnr. F Naude (VH)