*
*
*
*
Ons is trots op ons skool
H/V Antun en Mirca Laan Sinoville
H/V Antun en Mircalaan Sinoville
Posbus 13553 Sinoville 0129
Posbus 13553
Sinoville, 0129

012 567 5121/2
012 567 5121
Fax: 012 5430828
012 543 0828
lsroos@global.co.za
lsroos@global.co.za
www.stephanusroos.co.za
www.stephanusroos.co.za
012 567 3688
012 567 3688
nicky@futurekids.co.za
WebWerf ontwerp deur Nicky du Plessis (083 414 3888 of e-pos aan nicky@futurekids.co.za)
Kommunikeerder-Program (www.school-communicator.com/support )
Graad R -Opedag
6 Sept 2014
Tyd: 09H00
Waar elke kleuter sy volle
potensiaal bereik!
Geagte Ouers:

Jy kan my wen! Klik hier vir inligting!

Skooltye: Grondslagfase
Gr. 1 (08h00–12h00) tot Vrydag 24 Jan 2014
Vanaf 27 Jan (08h00-13h30)
Grondslagfase - Gr. 2 (08h00-13h30)
Grondslagfase - Gr. 3 (08h00-13h30) Ma & Vry
Gr. 3 (7h20-13h30) Di, Wo & Dond
Intermediëre fase - Gr. 4-6 (07h20–13h30)
Senior fase - Gr. 7 (07h20–13h30)

Kwartaal Datums Weke Dae Publieke Vakansiedae Skool Dae
1 15 Jan - 28 Maart 11 53 1 52
2 7 Apr - 27 Junie 11 60 5 + 3 52
3 21 Jul - 3 Okt 11 55 1 54
4 13 Okt - 10 Des 9 43 0 43
Totaal: 42 211 7 + 3 201
Gedragskode van Leerders
As 'n trotse leerder van Stephanus Roos onderneem ek om:


  • 'n Christelike lewensbeskouing te handhaaf en God en sy Woord te eerbiedig.
  • My skool getrou te dien en sy goeie naam te alle tye, met woord en daad in ere te hou.
  • Hulpvaardigheid na te streef en te probeerom my medemens met liefde te dien.
  • My meerderes, ouers en onderwysers te respekteer.
  • Die wat minderbevoreg is as ek met empatie en respek te behandel en my te alle tye teenoor alle persone hoflik te gedra.
  • Netheid, getrouheid en eerlikheid na te streef.
  • My uiterse beste doen om met my talente te woeker.
  • My skool, die terrein en omgewing netjies en skoon te hou.

U is Besoeker nommer
Free Counter van 2014


Free Counter